Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. október 7-i ítélete – Thomé kontra Bizottság

(F-97/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – EPSO/AD/177/10 versenyvizsga-kiírás – A sikeres pályázó felvételének mellőzéséről szóló határozat – A versenyvizsgára bocsátás feltételei – Egyetemi oklevél)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Florence Thomé (Brüsszel, Belgium) (képviselők: A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis, É. Marchal és D. Abreu Caldas ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Eggers és M. G. Gattinara meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság kinevezésre jogosult hatósága által hozott azon határozat megsemmisítése iránti kérelem, hogy az EPSO/AD/177/10-EPA versenyvizsga sikeres teljesítését követően nem veszi fel a felperest, valamint kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottság 2011. november 11-i és 2012. június 5-i határozatait megsemmisíti.

A Közszolgálati Törvényszék arra kötelezi az Európai Bizottságot, hogy fizessen F. Thoménak 14 000 eurót.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit és köteles viselni a F. Thoménál felmerült költségeket.

____________

1 HL C 355., 2012.11.17., 39. o.