Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 7. oktobra spriedums – Thomé/Komisija

(lieta F-97/12) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Konkursa paziņojums EPSO/AD/177/10 – Lēmums nepieņemt darbā laureātu – Pieļaujamības kritēriji – Universitātes diploms

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Florence Thomé (Brisele, Beļģija) (pārstāvji S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji B. Eggers un M. G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas iecēlējinstitūcijas lēmumu nepieņemt darbā prasītāju pēc konkursa EPSO/AD/177/10–EPA nokārtošanas un prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Komisijas 2011. gada 11. novembra un 2012. gada 5. jūnija lēmumus,

Eiropas Komisija izmaksā F. Thomé summu EUR 14 000 apmērā;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Komisija sedz savus un atlīdzina F. Thomé tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 355, 17.11.2012., 39. lpp.