Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 octombrie 2013 –Thomé/Comisia

(Cauza F-97/12)1

(Funcție publică – Concurs general – Aviz de concurs EPSO/AD/177/10 – Decizie de a nu recruta un laureat – Criterii de admisibilitate – Diplomă universitară)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Florence Thomé (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal și D. Abreu Caldas, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Eggers și M. G. Gattinara, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei AIPN a Comisiei de a nu o recruta pe reclamantă în urma reușitei la concursul EPSO/AD/177/10-EPA și cerere de daune interese

Dispozitivul

Anulează deciziile Comisiei Europene din 11 noiembrie 2011 și din 5 iunie 2012.

Obligă Comisia Europeană să îi plătească doamnei Thomé suma de 14 000 de euro.

Respinge restul motivelor acțiunii.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de doamna Thomé.

____________

1     JO C 335, 17.11.2012, p. 39.