Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) esimehe 23. oktoobri 2013. aasta määrus – Aristidis Psarras versus ENISA

(kohtuasi F-7/12)1

(Avalik teenistus – Ajutine teenistuja – Hindamine – 2009. aasta hindamine – Karjääriarengu aruanne – Karjääriarengu aruande tühistamise nõue – Isikut kahjustav meede – Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Aristidis Psarras (Irákleio, Kreeka) (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (esindajad: E. Maurage, keda abistasid advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron)

Ese

Nõue tühistada hageja 2009. aasta hindamisaruanne, 2010. aastal edutatud ametnike loetelu koostamise otsus ning vajadusel 17. oktoobri 2011. aasta otsus, millega tema kaebus jäeti rahuldamata.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja A. Psarrase kohtukulud.

____________

1 ELT C 133, 5.5.2012, lk 20.