Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 23 octombrie 2013 – Aristidis Psarras/(ENISA)

(Cauza F-7/12)1

(Funcție publică – Agent temporar – Evaluare – Exercițiu de evaluare pentru anul 2009 – Raport asupra evoluției carierei – Cerere de anulare a raportului asupra evoluției carierei – Act cauzator de prejudicii – Acțiune vădit inadmisibilă)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Aristidis Psarras (Heraklion, Grecia) (reprezentanți: L. Levi și A. Tymen, avocați)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA) (reprezentanți: E. Maurage, agent, asistat de D. Waelbroeck și A. Duron, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a raportului de notare al reclamantului pentru anul 2009, precum și a deciziei de stabilire a listei funcționarilor promovați pentru exercițiul 2010 și, dacă este necesar, a deciziei din 17 octombrie 2011 de respingere a reclamației sale

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul Psarras.

____________

1 JO C 133, 5.5.2012, p. 20.