Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 23. októbra 2013 – Aristidis Psarras/ENISA

(vec F-7/12)1

(Verejná služba – Dočasný zamestnanec – Hodnotenie – Obdobie hodnotenia roku 2009 – Správa o služobnom postupe – Žiadosť o zrušenie správy o služobnom postupe – Akt spôsobujúci ujmu – Zjavne neprípustná žaloba)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Aristidis Psarras (Heraklion, Grécko) (v zastúpení: L. Levi a A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) (v zastúpení: E. Maurage, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie hodnotiacej správy žalobcu za rok 2009, ako aj rozhodnutia, ktorým sa stanovuje zoznam úradníkov povýšených v roku 2010 a, v prípade potreby, rozhodnutia o zamietnutí jeho žiadosti zo 17. októbra 2011

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil A. Psarras.

____________

1 Ú. v. EÚ C 133, 5.5.2012, s. 20.