Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 23 oktober 2013 – Aristidis Psarras mot Enisa

(Mål F-7/12)1

(Personalmål – Tillfälligt anställd – Bedömning – Bedömningsförfarandet för år 2009 – Rapport om karriärutveckling – Begäran om ogiltigförklaring av rapport om karriärutveckling – Rättsakt som går någon emot – Uppenbart att talan inte kan tas upp till sakprövning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Aristidis Psarras (Heraklion, Grekland) (ombud: advokaterna L. Levi och A. Tymen)

Svarande: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (ombud: E. Maurage, biträdd av advokaterna D. Waelbroeck och A. Duron )

Saken

Talan om ogiltigförklaring av sökandens karriärsutvecklingsrapport för 2009 och förteckningen över befordrade tjänstemän avseende befordringsomgången 2010 samt, vid behov, beslutet av den 17 oktober 2011om avslag på sökandens klagomål.

Avgörande

Talan avvisas, då det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Aristidis Psarras rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 133, 5.5.2012, s. 20.