Language of document : ECLI:EU:F:2012:62

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN VAN DE EUROPESE UNIE
(Eerste kamer)

15 mei 2012

Zaak F‑27/08 RENV

Manuel Simões Dos Santos

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt
(merken, tekeningen en modellen)

„Minnelijke regeling van geschil – Artikel 69, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering – Akkoord tussen partijen op initiatief van het Gerecht – Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA, waarbij Simões Dos Santos vraagt om, ten eerste, nietigverklaring van besluit PERS‑01‑07 van de president van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 6 juni 2007 betreffende de toekenning van zijn bevorderingspunten in het kader van de bevorderingsronde 2003 alsmede van de brief van het tot aanstelling bevoegd gezag van 15 juni 2007 en, ten tweede, veroordeling van het BHIM tot betaling van een schadevergoeding aan hem. Het beroep is ingeschreven onder nummer F‑27/08.

Beslissing: Zaak F‑27/08 RENV wordt doorgehaald in het register van het Gerecht na de totstandkoming van een akkoord tussen Simões Dos Santos en het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). Verzoeker en het BHIM dragen de kosten zoals overeengekomen in hun akkoord.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Minnelijke regeling van geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken – Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69)