Language of document : ECLI:EU:F:2012:67

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

24 päivänä toukokuuta 2012

Asia F‑91/11

Ciprian-Calin Alionescu

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Palvelukseen ottaminen – Avoin kilpailu – Rekisteröitymistä koskevan määräajan jatkamista koskeva päätös – Valitusta ei ole tehty – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Ciprian-Calin Alionescu vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan päätöksen, jolla Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) päätti jatkaa avointen kilpailujen EPSO/AD/206/11 ja EPSO/AD/207/11 ilmoittautumisen määräaikaa kuudella tunnilla, ja toteuttamaan tästä kumoamisesta seuraavat toimenpiteet.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Päätös jatkaa Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) järjestämän kilpailun ilmoittautumisen määräaikaa – Edeltävän hallinnollisen valituksen puuttuminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

Sellaista tapausta lukuun ottamatta, jossa kanteen kohteena on valintalautakunnan päätöksen tai arviointikertomuksen kaltainen toimi, joka ei ole nimittävän viranomaisen toteuttama, siitä, että kannetta edeltävää valitusta ei ole tehty säädetyssä määräajassa, seuraa, että kanne jätetään tutkimatta.

Riitautettaessa ilmoittautumisajan jatkamista koskeva päätös, jonka on tehnyt Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) kilpailujen järjestävän viranomaisen ominaisuudessa eikä kilpailun valintalautakunta, on ennen kanteen nostamista välttämätöntä tehdä edeltävä hallinnollinen valitus. Sen puuttuessa tällaisen kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat.

(ks. 15–17 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 317/85, Pomar v. komissio, 10.6.1987, 11 ja 13 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑133/89, Burban v. parlamentti, 20.6.1990, 17 kohta ja asia T‑1/91, Della Pietra v. komissio, 16.7.1992, 23 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑106/05, T v. komissio, 9.12.2008, 84 kohta