Language of document : ECLI:EU:F:2012:67

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2012. május 24.

F‑91/11. sz. ügy

Ciprian‑Calin Alionescu

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Felvétel – Nyílt versenyvizsga – A pályázatok benyújtásának határidejét meghosszabbító határozat – A panasz hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben C.‑C. Alionescu azon határozat megsemmisítését kéri, amelyben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) az EPSO/AD/206–207/11 nyílt versenyvizsga keretében hat órával meghosszabbította a pályázat benyújtásának határidejét, valamint kéri az e megsemmisítésből következő intézkedések elfogadását.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A felperes maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal pályázatok benyújtási határidejének meghosszabbításáról szóló határozata – Az előzetes közigazgatási panasz hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

Azt az esetet kivéve, amikor a keresetet nem magától a kinevezésre jogosult hatóságtól származó aktus – mint például valamely versenyvizsga‑bizottság határozata vagy valamely értékelő jelentés – ellen nyújtják be, a panasz előírt határidőn belül történő előzetes benyújtásának elmaradása a kereset elfogadhatatlanságát eredményezi.

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal által – a versenyvizsgákat szervező hatóságként, nem pedig a versenyvizsga vizsgabizottságaként – hozott, a pályázatok benyújtásának határidejét meghosszabbító határozat ellen szükségszerűen előzetes közigazgatási panaszt kell benyújtani. Ennek hiányában ez a kereset nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

(lásd a 15–17. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 317/85. sz., Pomar kontra Bizottság ügyben 1987. június 10‑én hozott végzésének 11. és 13. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑133/89. sz., Burban kontra Parlament ügyben 1990. június 20‑án hozott ítéletének, 17. pontja; T‑1/91. sz., Della Pietra kontra Bizottság ügyben 1992. július 16‑án hozott ítéletének 23. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑106/05. sz., T kontra Bizottság ügyben 2008. december 9‑én hozott ítéletének 84. pontja.