Language of document : ECLI:EU:F:2012:67

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2012 m. gegužės 24 d.

Byla F‑91/11

Ciprian-Calin Alionescu

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Įdarbinimas – Atviras konkursas – Sprendimas pratęsti paraiškų pateikimo terminą – Skundo nebuvimas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, EAEB sutarčiai taikomą remiantis jos 106a straipsniu, pareikštas ieškinys, kuriuo C.‑C. Alionescu prašo panaikinti Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) sprendimą šešiomis valandomis pratęsti kandidatų paraiškų dalyvauti atviruose konkursuose EPSO/AD/206/11 ir EPSO/AD/207/11 pateikimo terminą, taip pat imtis reikalingų priemonių dėl šio panaikinimo.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovas padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sprendimas pratęsti paraiškų dalyvauti Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) organizuojamame konkurse pateikimo terminą – Išankstinio administracinio skundo nebuvimas – Akivaizdus nepriimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Išskyrus atvejus, kai ieškinys pareikštas dėl akto, kurį priėmė ne Paskyrimų tarnyba, kaip antai konkurso atrankos komisijos sprendimo arba vertinimo ataskaitos, išankstinio skundo nepateikimas per nustatytą terminą lemia ieškinio nepriimtinumą.

Taigi prieš pareiškiant ieškinį dėl sprendimo pratęsti paraiškų konkursui pateikimo terminą, kurį priėmė Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO), kaip konkursų organizatorė, o ne konkurso atrankos komisija, būtinai reikia paduoti išankstinį administracinį skundą. Priešingu atveju ieškinys yra akivaizdžiai nepriimtinas.

(žr. 15–17 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1987 m. birželio 10 d. Nutarties Pomar prieš Komisiją, 317/85, 11 ir 13 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1990 m. birželio 20 d. Sprendimo Burban prieš Parlamentą, T‑133/89, 17 punktas; 1992 m. liepos 16 d. Sprendimo Della Pietra prieš Komisiją, T‑1/91, 23 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. gruodžio 9 d. Sprendimo T prieš Komisiją, F‑106/05, 84 punktas.