Language of document : ECLI:EU:F:2012:67

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 24. maja 2012

Zadeva F‑91/11

Ciprian-Calin Alionescu

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Zaposlovanje – Javni natečaj – Odločba o podaljšanju roka za prijavo – Neobstoj pritožbe – Očitna nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero C. Alionescu predlaga razglasitev ničnosti odločbe, s katero je Evropski urad za izbor osebja (EPSO) odločil o šesturnem podaljšanju roka za prijavo na javna natečaja EPSO/AD/206/11 in EPSO/AD/207/11, in sprejetje ukrepov v zvezi s to razglasitvijo ničnosti.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeča stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Akt, ki posega v položaj – Odločba o podaljšanju roka za prijavo na natečaj Evropskega urada za izbor osebja (EPSO) – Neobstoj predhodne upravne pritožbe – Očitna nedopustnost

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

Razen v primeru, v katerem je tožba vložena zoper akt, ki ga ni izdal neposredno organ, pristojen za imenovanja, kot je odločba natečajne komisije ali ocenjevalno poročilo, predhodna nevložitev pritožbe v določenem roku povzroči nedopustnost tožbe.

Pred tožbo zoper odločbo o podaljšanju roka za prijavo na natečaj, ki jo je sprejel Evropski urad za izbor osebja (EPSO) kot organizator natečaja, in ne natečajna komisija, je treba nujno vložiti predhodno upravno pritožbo. Če take pritožbe ni bilo, je taka tožba očitno nedopustna.

(Glej točke od 15 do 17.)

Napotitev na:

Sodišče: 10. junij 1987, Pomar proti Komisiji, 317/85, točki 11 in 13;

Sodišče prve stopnje: 20. junij 1990, Burban proti Parlamentu, T‑133/89, točka 17; 16. julij 1992, Della Pietra proti Komisiji, T‑1/91, točka 23;

Sodišče za uslužbence: 9. december 2008, T proti Komisiji, F‑106/05, točka 84.