Language of document :

Žaloba podaná dne 22. října 2013 – ZZ a další v. Účetní dvůr

(Věc F-105/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupci: A. Coolen, J-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaný: Účetní dvůr

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Účetního dvora ze dne 13. prosince 2012 nepodat k Soudnímu dvoru návrh na přezkoumání toho, zda paní S., v té době členka Účetního dvora, přestala splňovat požadované podmínky nebo plnit povinnosti vyplývající z její funkce, nerozhodnout o stížnostech žalobců, nepřijmout žádné opatření, aby veřejně uznal, že žalobci byli obtěžování a trpěli tím, nepřijmout opatření k napravení jejich poškozené dobré pověsti, věrohodnosti a důstojnosti a nenahradit způsobenou morální a majetkovou újmu.

Návrhová žádání žalobců

Zrušit rozhodnutí Účetního dvora ze dne 13. prosince 2012, jakožto OOJ, nerozhodnout o stížnosti žalobců, nepřijmout žádné opatření, aby veřejně uznal, že žalobci byli obtěžování a trpěli tím, nepřijmout opatření k napravení jejich poškozené dobré pověsti, věrohodnosti a důstojnosti a nenahradit způsobenou morální a majetkovou újmu;

uložit Účetnímu dvoru náhradu nákladů řízení.