Language of document :

2013. október 22–én benyújtott kereset – ZZ és társai kontra Számvevőszék

(F-105/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: ZZ és társai (képviselők: A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal és D. Abreu Caldas ügyvédek)

Alperes: Számvevőszék

A jogvita tárgya és leírása

A Számvevőszék 2012. december 13-i határozatának megsemmisítése, amelyben úgy döntött, hogy nem fordul a Bírósághoz azzal a kéréssel, hogy vizsgálja meg, hogy S., aki a határozat meghozatala időpontjában a Számvevőszék tagja volt, már nem felel meg a megkívánt feltételeknek, vagy nem tesz eleget a hivatalából eredő kötelezettségeknek, amelyben továbbá nem döntött a felperesek panaszairól, valamint egyetlen olyan intézkedést sem hozott, amellyel nyilvánosan elismerte volna, hogy a felperesek lelki zaklatásnak és szenvedésnek voltak kitéve, helyreállította volna becsületüket, szavahihetőségüket és méltóságukat, illetve megtérítette volna az őket ért vagyoni és nem vagyoni kárt.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Számvevőszék mint kinevezésre jogosult hatóság 2012. december 13-i határozatát, amelyben nem döntött a felperesek panaszairól, továbbá egyetlen olyan intézkedést sem hozott, amellyel nyilvánosan elismerte volna, hogy a felperesek lelki zaklatásnak és szenvedésnek voltak kitéve, helyreállította volna becsületüket, szavahihetőségüket és méltóságukat, illetve megtérítette volna az őket ért vagyoni és nem vagyoni kárt;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Számvevőszéket a költségek viselésére.