Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 22. oktobrī – ZZ u.c./Revīzijas Palāta

(lieta F-105/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ u.c. (pārstāvji – A. Coolen, J-N. Louis, É. Marchal un D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Revīzijas Palāta

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Revīzijas Palātas 2012. gada 13. decembra lēmumu nevērsties Tiesā ar prasību izskatīt, vai S. k–dze, kura toreiz bija Revīzijas Palātas locekle, vairs neatbilda nosacījumiem, kas ir izvirzīti, lai izpildītu no viņas amata izrietošos pienākumus, un par to, ka Revīzijas Palāta nav izskatījusi prasītāju sūdzības, nav pieņēmusi nevienu pasākumu, ar ko tiktu publiski atzīta psiholoģiskā vardarbība, kuras upuri ir prasītāji, un viņu ciešanas, un ka tā nav pieņēmusi nekādus pasākumus, lai atjaunotu viņu aizskarto reputāciju, viņu uzticamību un cieņu un atlīdzināt viņiem nodarīto morālo kaitējumu un materiālos zaudējumus

Prasītāju prasījumi:

atcelt Revīzijas Palātas, tai rīkojoties kā AIPN, 2012. gada 13. decembra lēmumu nepieņemt lēmumu par prasītāju sūdzību, nepieņemt nevienu pasākumu, ar ko tiktu publiski atzīta psiholoģiskā vardarbība, kuras upuri ir prasītāji, un viņu ciešanas un nepieņemt pasākumus, ar kuriem var atjaunot viņu aizskarto reputāciju, viņu uzticamību un cieņu un atlīdzināt viņiem nodarīto morālo kaitējumu un materiālos zaudējumus;

piespriest Revīzijas Palātai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.