Language of document :

Tožba, vložena 22. oktobra 2013 – ZZ in drugi proti Računskemu sodišču

(Zadeva F–105/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopniki: A. Coolen, J-N. Louis, É. Marchal in D. Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: Računsko sodišče

Predmet in opis spora

Razveljavitev sklepa Računskega sodišča z dne 13. decembra 2012 o tem, da se ne obrne na Sodišče, da bi to presodilo, ali S., ki je bila tedaj članica Računskega sodišča, ni več izpolnjevala zahtevanih pogojev ali obveznosti, ki so izhajale iz njenega položaja, in o tem, da ne bo odločalo o pritožbah tožečih strank glede tega, da ni sprejelo nobenega ukrepa, s katerim bi se javno priznalo nadlegovanje, katerega žrtev so bile, njihovo trpljenje, in da sprejme ukrepe, s katerimi bi se povrnil njihov ugled, njihova kredibilnost in dostojanstvo ter povrnila utrpljena nepremoženjska in premoženjska škoda.

Predloga tožečih strank

Sklep računskega sodišča kot OPI z dne 13. decembra 2012 o tem, da ne bo odločalo o pritožbi tožečih strank glede tega, da ni sprejelo nobenega ukrepa, s katerim bi se javno priznalo nadlegovanje, katerega žrtev so bile, njihovo trpljenje, in da sprejme ukrepe, s katerimi bi se povrnil njihov ugled, kredibilnost in dostojanstvo ter povrnila utrpljena nepremoženjska in premoženjska škoda, naj se razveljavi;

Računskemu sodišču naj se naloži plačilo stroškov.