Language of document :

Tužba podnesena 25. listopada 2013. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-107/13)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: É. Boigelot, R. Murru, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje Odluke Komisije kojom se tužitelju izriče stegovna mjera na temelju članka 9. stavka 2. Priloga IX. Pravilnika o osoblju kao i zahtjev za odštetu s kamatama za navodno pretrpljenu nematerijalnu štetu te zahtjev za povrat već uskraćenih iznosa.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Tužitelj od Službeničkog suda zahtijeva da:poništi odluku od 14. ožujka 2013. kojom mu se izriče mjera uskrate trećine neto mjesečne starosne mirovine u trajanju od dvije godine;naloži tuženiku da nadoknadi štetu koju je pretrpio tužitelj, u ukupnom iznosu od 10.000 eura, uz mogućnost povećanja tijekom postupka; naloži Komisiji snošenje svih troškova.