Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 3. decembra spriedums – CT/Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

(lieta F-36/13) 1

Civildienests – Pagaidu darbinieks – Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums – Izbeigšana – Cieņas pret amatu aizskārums – Uzticības zaudēšana

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: CT (Brisele, Beļģija) (pārstāvis S. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (pārstāvji H. Monet un B. Wägenbaur, avocat)PriekšmetsPrasība atcelt lēmumu izbeigt prasītāja darba līgumu, pamatojoties uz Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. panta c) punkta i) apakšpunktuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;CT sedz savus un atlīdzina Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras tiesāšanās izdevumus.