Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 3 december 2013 – CT mot Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

(Mål F-36/13)(1 )

(Personalmål – Tillfälligt anställd – Tillsvidareanställning – Uppsägning – Skadlig inverkan på tjänstens anseende – Förtroendebandet brutet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: CT (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (ombud: H. Monet och advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att säga upp sökandens anställningsavtal med stöd av artikel 47 c i anställningsvillkoren för övriga anställda

Domslut

Talan ogillas.

CT ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur haft.

____________

____________

(1 ) EUT C 207, 20.7.2013, s. 58.