Language of document :

Žaloba podaná dne 9. října 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-102/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, podle kterého se bonifikace nároků na důchod nabytých před nástupem do služebního poměru vypočítá na základě nových obecných prováděcích ustanovení (OPU) a které se týká převedení nároků žalobkyně na důchod do unijního důchodového systému podle nových OPU k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu.

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

prohlásil, že článek 9 obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu je protiprávní, a tudíž nepoužitelný;

zrušil rozhodnutí o bonifikaci nároků žalobkyně na důchod nabytých před jejím nástupem do služebního poměru v rámci převedení těchto nároků do důchodového systému orgánů Evropské unie podle obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011;uložil Komisi náhradu nákladů řízení.