Language of document : ECLI:EU:F:2012:55

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2012. április 25.

F‑108/11. sz. ügy

Valentin Oprea

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – A versenyvizsgára bocsátás megtagadása – Pert megelőző eljárás – Szabálytalan lefolytatás – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben V. Oprea az EPSO/AD/198/10 nyílt versenyvizsga vizsgabizottsága azon határozatának megsemmisítését kéri, amely a szakmai tapasztalattal kapcsolatos feltételek be nem tartása miatt megtagadta e nyílt versenyvizsgára bocsátását.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A felperes viseli valamennyi költséget.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – A versenyvizsga‑bizottság határozatával szembeni panasz – Nem szükséges feltétel – Benyújtás – A keresetindítási határidő kezdete – A panaszról hozott határozat közlésének napja

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – A panaszt kifejezetten elutasító határozat – Fogalom – Nyilvánvalóan tévedésből elküldött és egyértelműen a felperes helyzetétől eltérő helyzetre vonatkozó e-mail – Kizártság

1.      A személyzeti szabályzat 91. cikkének (2) bekezdése szerint a közszolgálati tárgyú kereset csak akkor elfogadható, ha azt megelőzően a kinevezésre jogosult hatósághoz panaszt nyújtottak be, és ezt a panaszt kifejezett vagy hallgatólagos határozattal elutasították.

Mindazonáltal az uniós bíróság megállapította, hogy a személyzeti szabályzat 91. cikke szerinti feltétel csak azokra az aktusokra vonatkozik, amelyeket a kinevezésre jogosult hatóság esetleg megváltoztathat, ezért a versenyvizsga‑bizottság határozatával szemben rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőség rendszerint az uniós bírósághoz való közvetlen fordulást jelenti.

Ha az érintett mégis úgy dönt, hogy – a versenyvizsga‑bizottság határozata ellen irányuló – közigazgatási panasz útján előzetesen az adminisztrációhoz fordul, az e panaszt elutasító határozat ellen később benyújtott kereset elfogadhatósága az előzetes panaszhoz kapcsolódó valamennyi eljárási előírás érintett általi betartásától függ. Így különösen a keresetindítási határidő – a versenyvizsga‑bizottság határozatával szembeni panasz benyújtása esetén – a személyzeti szabályzat 91. cikkének megfelelően a panaszra válaszként hozott határozat közlésének napján kezdődik.

(lásd a 14–16. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 7/77. sz., Ritter von Wüllerstorff und Urbair kontra Bizottság ügyben 1978. március 16‑án hozott ítéletének 9. pontja; 144/82. sz., Detti kontra Bíróság ügyben, 1983. július 14‑én hozott ítéletének 16. és 17. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑156/89. sz., Valverde Mordt kontra Bíróság ügyben 1991. június 27‑én hozott ítéletének 90. pontja; T‑294/03. sz., Gibault kontra Bizottság ügyben 2005. május 31‑én hozott ítéletének 22. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑50/08. sz., Bartha kontra Bizottság ügyben 2010. november 23‑án hozott ítéletének 25. és 26. pontja.

2.      A nyilvánvalóan tévedésből elküldött és egyértelműen a felperes helyzetétől eltérő helyzetre vonatkozó e‑mail nem minősíthető a panaszt elutasító kifejezett határozatnak.

(lásd a 20. pontot)