Language of document : ECLI:EU:F:2012:55

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2012 m. balandžio 25 d.

Byla F‑108/11

Valentin Oprea

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Neleidimas dalyvauti konkurse – Ikiteisminė procedūra – Netinkama eiga – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, EAEB sutarčiai taikomą remiantis jos 106a straipsniu, pareikštas ieškinys, kuriuo V. Oprea prašo panaikinti atviro konkurso EPSO/AD/198/10 atrankos komisijos sprendimą neleisti jam dalyvauti šiame konkurse dėl neatitikties profesinės patirties reikalavimams.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Skundas dėl konkurso atrankos komisijos sprendimo – Nebūtina sąlyga – Pateikimas – Termino ieškiniui pareikšti eigos pradžia – Dėl skundo priimto sprendimo įteikimo data

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Eksplicitinis sprendimas atmesti skundą – Sąvoka – Akivaizdžiai per klaidą nusiųstas elektroninis laiškas, kuriame aiškiai kalbama apie kitokią nei ieškovo situaciją – Netaikymas

1.      Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 2 dalį viešosios tarnybos bylose ieškinys teisme priimamas tik tuo atveju, jei Paskyrimų tarnybai anksčiau buvo paduotas skundas ir jis atmestas priėmus eksplicitinį arba implicitinį sprendimą.

Tačiau Sąjungos teismas konstatavo, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnis susijęs tik su aktais, kuriuos Paskyrimų tarnyba gali pakeisti, todėl teisinės gynybos priemonė dėl konkurso atrankos komisijos sprendimo paprastai yra tiesioginis kreipimasis į Sąjungos teismą.

Vis dėlto, jei suinteresuotasis asmuo pasirenka pirma pateikti administracijai skundą dėl konkurso atrankos komisijos sprendimo, vėliau teisme pareikšto ieškinio dėl šio skundo atmetimo priimtinumas priklausys nuo to, ar suinteresuotasis asmuo laikėsi visų nustatytų išankstinio skundo pateikimo procedūros reikalavimų. Pavyzdžiui, jei skundas buvo pateiktas dėl konkurso atrankos komisijos sprendimo, remiantis Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsniu, terminas ieškiniui pareikšti pradedamas skaičiuoti nuo atsakant į skundą priimto sprendimo įteikimo dienos.

(žr. 14–16 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1978 m. kovo 16 d. Sprendimo Ritter von Wüllerstorff und Urbair prieš Komisiją, 7/77, 9 punktas; 1983 m. liepos 14 d. Sprendimo Detti prieš Teisingumo Teismą, 144/82, 16 ir 17 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1991 m. birželio 27 d. Sprendimo Valverde Mordt prieš Teisingumo Teismą, T‑156/89, 90 punktas; 2005 m. gegužės 31 d. Sprendimo Gibault prieš Komisiją, T‑294/03, 22 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. lapkričio 23 d. Sprendimo Bartha prieš Komisiją, F‑50/08, 25 ir 26 punktai.

2.      Akivaizdžiai per klaidą nusiųstas elektroninis laiškas, kuriame aiškiai kalbama apie kitokią nei ieškovo situaciją, negali būti laikomas eksplicitiniu sprendimu atmesti skundą.

(žr. 20 punktą)