Language of document : ECLI:EU:F:2012:55

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a treia)

25 aprilie 2012

Cauza F‑108/11

Valentin Oprea

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Concurs general – Neadmitere la concurs – Procedură precontencioasă – Neregularitate procedurală – Inadmisibilitate vădită”

Obiectul: Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în virtutea articolului 106a din acesta, prin care domnul Oprea solicită anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AD/198/10 de a nu îl admite la concursul menționat din cauza neîndeplinirii condițiilor privind experiența profesională

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Reclamantul suportă toate cheltuielile de judecată.

Sumarul ordonanței

1.      Funcționari – Acțiune – Reclamație administrativă prealabilă – Reclamație îndreptată împotriva unei decizii a unei comisii de evaluare din cadrul unui concurs – Condiție care nu este necesară – Introducere – Punctul de plecare al termenului de introducere a acțiunii – Data notificării deciziei de soluționare a reclamației

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

2.      Funcționari – Acțiune – Reclamație administrativă prealabilă – Decizie expresă de respingere a reclamației – Noțiune – Mesaj electronic transmis evident din eroare și care are în vedere în mod clar o situație diferită de cea a reclamantului – Excludere

1.      Potrivit articolului 91 alineatul (2) din statut, acțiunea în contencios în materie de funcție publică este admisibilă numai dacă a fost depusă în prealabil o reclamație la autoritatea împuternicită să facă numiri și dacă această reclamație a fost respinsă printr‑o decizie expresă sau implicită.

Cu toate acestea, instanța Uniunii a constatat că această condiție de la articolul 91 din statut se referă numai la actele pe care autoritatea împuternicită să facă numiri le poate eventual reforma, astfel încât calea legală care există în privința unei decizii a unei comisii de evaluare din cadrul unui concurs constă în mod normal în sesizarea directă a instanței Uniunii.

Dacă persoana interesată alege totuși să se adreseze în prealabil administrației prin intermediul unei reclamații administrative îndreptate împotriva unei decizii a unei comisii de evaluare din cadrul unui concurs, admisibilitatea acțiunii în contencios introduse ulterior împotriva deciziei de respingere a acestei reclamații va depinde de respectarea de către persoana interesată a tuturor constrângerilor procedurale aferente căii reclamației prealabile. În special, în măsura în care a fost introdusă o reclamație împotriva unei decizii a unei comisii de evaluare din cadrul unui concurs, termenul de introducere a unei acțiuni începe să curgă, conform articolului 91 din statut, de la data notificării deciziei adoptate ca răspuns la reclamație.

(a se vedea punctele 14-16)

Trimitere la:

Curte: 16 martie 1978, Ritter von Wüllerstorff și Urbair/Comisia, 7/77, punctul 9; 14 iulie 1983, Detti/Curtea de Justiție, 144/82, punctele 16 și 17

Tribunalul de Primă Instanță: 27 iunie 1991, Valverde Mordt/Curtea de Justiție, T‑156/89, punctul 90; 31 mai 2005, Gibault/Comisia, T‑294/03, punctul 22

Tribunalul Funcției Publice: 23 noiembrie 2010, Bartha/Comisia, F‑50/08, punctele 25 și 26

2.      Un mesaj electronic transmis evident din eroare și care are în vedere în mod clar o situație diferită de cea a reclamantului nu poate fi considerat o decizie expresă de respingere a reclamației.

(a se vedea punctul 20)