Language of document : ECLI:EU:F:2012:55

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(tretji senat)

z dne 25. aprila 2012

Zadeva F‑108/11

Valentin Oprea

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Javni natečaj – Nepripustitev k natečaju – Predhodni postopek – Nepravilna izvedba – Očitna nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero V. Oprea predlaga razglasitev ničnosti odločbe komisije javnega natečaja EPSO/AD/198/10, s katero ni bil pripuščen k navedenemu natečaju zaradi neizpolnjevanja pogojev v zvezi s poklicnimi izkušnjami.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeča stranka nosi vse stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Pritožba, vložena zoper odločbo natečajne komisije – Nenujni pogoj – Vložitev – Začetek roka za vložitev tožbe – Datum vročitve odločbe o pritožbi

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

2.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Izrecna odločba o zavrnitvi pritožbe – Pojem – Elektronska pošta, ki je bila očitno poslana po pomoti in v kateri je jasno upoštevan položaj, ki ni položaj tožeče stranke – Izključitev

1.      V skladu s členom 91(2) Kadrovskih predpisov je tožba na področju javnih uslužbencev dopustna le, če je bila najprej vložena pritožba pri organu, pristojnem za imenovanja, in je bila ta pritožba zavrnjena z izrecno odločbo ali molkom organa.

Vendar je sodišče Unije ugotovilo, da se pogoj iz člena 91 Kadrovskih predpisov nanaša samo na akte, ki jih organ, pristojen za imenovanja, lahko eventualno spremeni, tako da je pravno sredstvo, ki je na voljo zoper odločbo natečajne komisije, običajno tožba neposredno pri sodišču Unije.

Če se zadevna oseba kljub temu odloči, da se bo predhodno obrnila na upravo, in sicer z upravno pritožbo zoper odločbo natečajne komisije, bo dopustnost sodnega pravnega sredstva, pozneje vloženega zoper odločbo o zavrnitvi te pritožbe, odvisna od tega, ali je zadevna oseba upoštevala vse postopkovne zahteve, povezane s predhodno pritožbo. Če je bila zoper odločbo natečajne komisije vložena pritožba, začne med drugim rok za vložitev tožbe v skladu s členom 91 Kadrovskih predpisov teči z dnem vročitve odločbe, sprejete v zvezi s pritožbo.

(Glej točke od 14 do 16.)

Napotitev na:

Sodišče: 16. marec 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair proti Komisiji, 7/77, točka 9; 14. julij 1983, Detti proti Sodišču, 144/82, točki 16 in 17;

Sodišče prve stopnje: 27. junij 1991, Valverde Mordt proti Sodišču, T‑156/89, točka 90; 31. maj 2005, Gibault proti Komisiji, T‑294/03, točka 22;

Sodišče za uslužbence: 23. november 2010, Bartha proti Komisiji, F‑50/08, točki 25 in 26.

2.      Elektronske pošte, ki je bila očitno poslana po pomoti in v kateri se jasno upošteva položaj, ki ni položaj tožeče stranke, ni mogoče šteti za izrecno odločbo o zavrnitvi pritožbe.

(Glej točko 20.)