Language of document : ECLI:EU:F:2012:48

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

28. března 2012

Věc F‑36/10

Chiara Rapone

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Po sobě následující přihlášky do otevřeného výběrového řízení – Odmítnutí zápisu“

Předmět: Žaloba podaná podle článku 270 SFEU, použitelného na Smlouvu o ESAE podle jeho článku 106a, kterou Ch. Rapone Soud žádá, aby zrušil rozhodnutí, kterým Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) odmítá, aby podala druhou přihlášku do výběrového řízení EPSO/AD/177/10.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobkyně ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady Evropské komise.

Shrnutí

1.      Úředníci – Výběrové řízení – Otevřené výběrové řízení – Elektronická přihláška – Nemožnost změnit potvrzenou přihlášku – Uchazeč, který si včas nezarezervoval datum konání vstupních testů – Podání nové přihlášky – Vyloučení

2.      Úředníci – Výběrové řízení – Otevřené výběrové řízení – Elektronická přihláška – Uchazeč, který potvrdil svou přihlášku, ale nezarezervoval si včas datum konání vstupních testů – Překážka pro podání nové přihlášky před uplynutím lhůty pro podání přihlášek – Pravidlo, které není zjevně nepřiměřené – Povinnost zvláště odůvodnit přijetí pravidla – Neexistence

[Listina základních práv Evropské unie, čl. 41 odst. 2 písm. c); Služební řád úředníků, čl. 25 druhý pododstavec]

1.      V rámci otevřeného výběrového řízení organizovaného za účelem sestavení seznamu kandidátů vhodných pro přijetí na místo administrátorů v orgánech EU nelze upozornění upřesňující, že elektronická přihláška po svém potvrzení již nebude moci být změněna, vykládat tak, že pouze informuje všechny uchazeče přihlášené do takového otevřeného výběrové řízení o tom, že informace poskytnuté při přihlašování již nebude možné měnit. Toto upozornění musí být rovněž chápáno tak, že brání uchazeči, který si včas nezarezervoval datum konání vstupních testů, v podání nové přihlášky.

(viz bod 40)

2.      V rámci otevřeného výběrového řízení organizovaného za účelem sestavení seznamu kandidátů vhodných pro přijetí na místo administrátorů v orgánech EU není pravidlo, které brání uchazeči, jenž potvrdil svou přihlášku, ale nezarezervoval si včas datum konání vstupních testů, aby mohl před uplynutím lhůty pro podání přihlášek uvedené v oznámení o výběrovém řízení podat novou přihlášku, zjevně nepřiměřené legitimnímu cíli sledovanému novým postupem výběru uchazečů zavedeným Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO) v roce 2010, kterým je zrychlení postupu výběru a přijímání budoucích úředníků.

Jelikož úřad EPSO v dokumentech zveřejněných na svých internetových stránkách, k nimž mají uchazeči ve výběrovém řízení po potvrzení své přihlášky přístup, uvádí hlavní cíle reformy výběrového řízení, nemá povinnost zvláště odůvodnit přijetí takového pravidla.

(viz body 51, 52 a 54)