Language of document : ECLI:EU:F:2012:48

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Første Afdeling)

28. marts 2012

Sag F-36/10

Chiara Rapone

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – fortløbende ansøgninger til en almindelig udvælgelsesprøve – afslag på registrering«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som i medfør af artikel 106a Euratom finder anvendelse på Euratom-traktaten, hvorved Chiara Rapone har anmodet Personaleretten om annullation af den afgørelse, hvorved Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afviste, at hun kunne indgive en ny ansøgning til udvælgelsesprøve EPSO/AD/177/10.

Udfald: Europa-Kommissionen frifindes. Chiara Rapone bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – almindelig udvælgelsesprøve – online-tilmelding – umuligt at ændre en valideret ansøgning – ansøger har ikke i tilstrækkelig god tid reserveret en dato til adgangsprøverne – indgivelse af en ny tilmelding – udelukket

2.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – almindelig udvælgelsesprøve – online-tilmelding – ansøger har valideret sin ansøgning, men har ikke i tilstrækkelig god tid reserveret en dato til adgangsprøverne – hindring for indgivelsen af en ny ansøgning inden udløbet af tilmeldingsfristen – ikke åbenbart uhensigtsmæssig bestemmelse – forpligtelse til specifikt at begrunde vedtagelsen af bestemmelsen – foreligger ikke

[Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 41, stk. 2, litra c); tjenestemandsvedtægten, art. 25, stk. 2]

1.      I forbindelse med en almindelig udvælgelsesprøve med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af fuldmægtige inden for EU-institutionerne skal en advarsel, der angiver, at en online-tilmelding ikke kan ændres, når den først er valideret, ikke blot opfattes som en oplysning til alle de ansøgere, der er tilmeldt denne almindelige udvælgelsesprøve, om, at de oplysninger, der indgives i forbindelse med tilmeldingen, ikke kan ændres. Denne advarsel skal ligeledes forstås således, at den er til hinder for, at en ansøger, der ikke i tilstrækkelig god tid har reserveret en dato til adgangsprøverne, kan indgive en ny ansøgning.

(jf. præmis 40)

2.      I forbindelse med en almindelig udvælgelsesprøve med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af fuldmægtige inden for EU-institutionerne er en bestemmelse, der er til hinder for, at en ansøger, der har valideret sin online-tilmelding, men ikke i tilstrækkelig god tid har reserveret en dato til adgangsprøverne, kan indgive en ny ansøgning inden udløbet af tilmeldingsfristen i meddelelsen om udvælgelsesprøven, ikke åbenbart uhensigtsmæssig i forhold til det formål, der lovligt forfølges med den nye udvælgelsesprocedure, der er iværksat af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) i 2010, og som har til formål at fremskynde udvælgelsesproceduren og ansættelsen af fremtidige tjenestemænd.

Da EPSO i de dokumenter, der offentliggøres på EPSO’s hjemmeside, og hvortil ansøgere til en udvælgelsesprøve nødvendigvis har adgang ved valideringen af deres tilmelding, har angivet det væsentlige i de mål, der forfølges med reformen af udvælgelsesproceduren, er EPSO ikke forpligtet til specifikt at begrunde vedtagelsen af en sådan bestemmelse.

(jf. præmis 51, 52 og 54)