Language of document : ECLI:EU:F:2012:48

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(első tanács)

2012. március 28.

F‑36/10. sz. ügy

Chiara Rapone

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – Nyílt versenyvizsgát követő pályázatok – A nyilvántartásba vétel megtagadása”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben C. Rapone azon határozat megsemmisítését kéri, amelyben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) megtagadta, hogy a felperes második pályázatot is benyújtson az EPSO/AD/177/10 versenyvizsgára.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felperes maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a Bizottságnál felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Versenyvizsga – Nyílt versenyvizsga – Online jelentkezési eljárás – Az érvényesített jelentkezés módosításának kizártsága – Az előválogató teszteken való részvételre az időpont megfelelő időben történő lefoglalását elmulasztó pályázó – Új jelentkezés benyújtása – Kizártság

2.      Tisztviselők – Versenyvizsga – Nyílt versenyvizsga – Online jelentkezési eljárás – A jelentkezését érvényesítő, de előválogató teszteken való részvételre az időpont megfelelő időben történő lefoglalását elmulasztó pályázó – A jelentkezési határidő lejárta előtt az újabb pályázat benyújtásának megakadályozása – Nem nyilvánvalóan alkalmatlan szabály – A szabály elfogadásának részletes indokolására vonatkozó kötelezettség – Hiány

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 41. cikk, (2) bekezdés, c) pont; Személyzeti szabályzat, 25. cikk, második bekezdés)

1.      Az európai intézményeken belüli tanácsosi tartaléklista létrehozására irányuló nyílt versenyvizsga keretében azt a figyelmeztetést, amely szerint az online jelentkezést az érvényesítése után már nem lehet megváltoztatni, nem pusztán úgy kell érteni, hogy az az ilyen nyílt versenyvizsgára jelentkező valamennyi pályázót arról tájékoztatja, hogy a jelentkezésük alkalmával szolgáltatott információkat már nem lehet megváltoztatni. Ez a figyelmeztetés úgy is értendő, hogy az megakadályozza az újabb jelentkezést benyújtását azon pályázó számára, aki nem foglalt le a megfelelő időben időpontot az előválogató teszteken való részvételre.

(lásd a 40. pontot)

2.      Az európai intézményeken belüli tanácsosi tartaléklista létrehozására irányuló nyílt versenyvizsga keretében az a szabály – amely megakadályozza, hogy a versenyvizsga‑kiírásban foglalt jelentkezési határidő lejárta előtt újabb pályázatot nyújthasson be az a pályázó, aki az online jelentkezését érvényesítette, azonban nem foglalt le a megfelelő időben időpontot az előválogató teszteken való részvételre – nem nyilvánvalóan alkalmatlan az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) által 2010‑ben bevezetett új kiválasztási eljárás céljának elérésére, amely cél a leendő tisztviselők kiválasztására és felvételére irányuló eljárás meggyorsítása.

Mivel az internetes oldalán közzétett dokumentumokban – amelyekhez a versenyvizsga pályázói a jelentkezésük érvényesítésével szükségszerűen hozzáférnek – kifejtette a kiválasztási eljárás reformjával követett célok lényegét, az EPSO nem köteles részletesen indokolni egy ilyen szabály elfogadását.

(lásd az 51., 52. és 54. pontot)