Language of document : ECLI:EU:F:2012:48

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. kovo 28 d.

Byla F‑36/10

Chiara Rapone

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Viena po kitos pateiktos paraiškos dalyvauti atvirame konkurse – Atsisakymas registruoti“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, EAEB sutarčiai taikomą remiantis jos 106a straipsniu, pareikštas ieškinys, kuriuo C. Rapone Tarnautojų teismo prašo panaikinti Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) sprendimą neleisti pateikti antros paraiškos dalyvauti konkurse EPSO/AD/177/10.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovė padengia savo ir Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Konkursas – Atviras konkursas – Elektroninės paraiškos pateikimo procedūra – Galimybės pakeisti patvirtintą paraišką nebuvimas – Kandidatas, laiku nepasirinkęs atrankos testų laikymo datos – Naujos paraiškos pateikimas – Draudimas

2.      Pareigūnai – Konkursas – Atviras konkursas – Elektroninės paraiškos pateikimo procedūra – Kandidatas, patvirtinęs savo paraišką, bet laiku nepasirinkęs atrankos testų laikymo datos – Neleidimas pateikti naujos paraiškos iki paraiškų pateikimo termino pabaigos – Taisyklė, kuri nėra akivaizdžiai netinkama – Pareiga konkrečiai motyvuoti taisyklės nustatymą – Nebuvimas

(Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 2 dalies c punktas; Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio 2 dalis)

1.      Vykstant atviram konkursui, organizuojamam siekiant sudaryti rezervą laisvoms administratorių darbo vietoms Europos institucijose užimti, įspėjimas, kad patvirtinus elektroninę paraišką jos nebebus galima keisti, neturi būti aiškinamas tik kaip pranešimas visiems paraiškas tokiam konkursui pateikusiems kandidatams apie tai, kad registruojantis pateiktos informacijos nebebus galima keisti. Šį įspėjimą taip pat reikia suprasti kaip kliūtį kandidatui, laiku nepasirinkusiam atrankos testų laikymo datos, pateikti naują paraišką.

(žr. 40 punktą)

2.      Vykstant atviram konkursui, organizuojamam siekiant sudaryti rezervą laisvoms administratorių darbo vietoms Europos institucijose užimti, taisyklė, neleidžianti kandidatui, patvirtinusiam savo elektroninę paraišką, bet laiku nepasirinkusiam atrankos testų laikymo datos, pateikti naujos paraiškos iki konkurso skelbime nurodyto paraiškų pateikimo termino pabaigos, nėra akivaizdžiai netinkama, palyginti su tikslu − teisėtai siekiamu 2010 m. Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) pradėta įgyvendinti nauja atrankos procedūra − paspartinti būsimų pareigūnų atrankos ir įdarbinimo procesą.

Kadangi savo interneto tinklapyje paskelbtuose dokumentuose, su kuriais konkurso dalyviams, patvirtinusiems savo elektroninę paraišką, būtinai leidžiama susipažinti, EPSO išdėstė pagrindinius atrankos procedūros reformos tikslus, ji neprivalo konkrečiai motyvuoti tokios taisyklės nustatymo.

(žr. 51, 52 ir 54 punktus)