Language of document : ECLI:EU:F:2012:48

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)

28 martie 2012


Cauza F‑36/10


Chiara Rapone

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Concurs general – Candidaturi succesive la un concurs general – Refuz de înregistrare”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care doamna Rapone solicită Tribunalului anularea deciziei prin care Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) a refuzat ca aceasta să își depună o a doua candidatură la concursul EPSO/AD/177/10

Decizia: Respinge acțiunea. Reclamanta suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Comisie.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Concurs – Concurs general – Procedură de înscriere online – Imposibilitatea modificării unei înscrieri validate – Candidat care nu a rezervat în timp util o dată pentru desfășurarea testelor de acces – Introducere a unei noi înscrieri – Excludere

2.      Funcționari – Concurs – Concurs general – Procedură de înscriere online – Candidat care a validat înscrierea, dar nu a rezervat în timp util o dată pentru desfășurarea testelor de acces – Imposibilitatea introducerii unei noi candidaturi înainte de expirarea termenului de înscriere – Regulă care nu este vădit inadecvată – Obligația de motivare în mod specific a adoptării normei – Inexistență

[Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 41 alin. (2) lit. (c); Statutul funcționarilor, art. 25 al doilea paragraf]

1.      În cadrul unui concurs general organizat pentru constituirea unei rezerve de recrutare de administratori în cadrul instituțiilor europene, un avertisment care precizează că o înscriere online, odată validată, nu va mai putea fi modificată nu trebuie interpretat numai în sensul că informează orice candidat înscris la un astfel de concurs general că informațiile furnizate cu ocazia înscrierii nu vor mai putea fi modificate. Acest avertisment trebuie interpretat de asemenea în sensul că se opune ca un candidat care nu a rezervat în timp util o dată pentru desfășurarea testelor de acces să poată introduce o nouă înscriere.

(a se vedea punctul 40)

2.      În cadrul unui concurs general organizat pentru constituirea unei rezerve de recrutare de administratori în cadrul instituțiilor europene, o regulă care se opune ca un candidat care și‑a validat înscrierea online, dar nu a rezervat în timp util o dată pentru desfășurarea testelor de acces să poată introduce o nouă candidatură înainte de expirarea termenului de înscriere care figurează în anunțul de concurs nu este vădit inadecvată în raport cu obiectivul urmărit în mod legitim de noua procedură de selecție pusă în aplicare de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) în 2010 și care are ca obiect accelerarea procesului de selecție și de recrutare a viitorilor funcționari.

Întrucât a expus, în documentele publicate pe site‑ul său și la care candidații la un concurs au în mod necesar acces validându‑și înscrierile, esențialul obiectivelor urmărite de reforma procedurii de selecție, EPSO nu are obligația de a motiva în mod specific adoptarea unei astfel de reguli.

(a se vedea punctele 51, 52 și 54)