Language of document : ECLI:EU:F:2012:48

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 28. marca 2012

Zadeva F‑36/10

Chiara Rapone

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Javni natečaj – Zaporedne prijave na javni natečaj – Zavrnitev registracije“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero C. Rapone Sodišču za uslužbence predlaga razglasitev ničnosti odločbe, s katero je Evropski urad za izbor osebja (EPSO) zavrnil, da bi vložila drugo prijavo na natečaj EPSO/AD/177/10.

Odločitev: Tožba se zavrne. Tožeča stranka nosi svoje stroške in stroške Komisije.

Povzetek

1.      Uradniki – Natečaj – Javni natečaj – Postopek spletne prijave – Nezmožnost spremembe potrjene prijave – Kandidat, ki si ni pravočasno rezerviral datuma za opravljanje pristopnih testov – Vložitev nove prijave – Izključitev

2.      Uradniki – Natečaj – Javni natečaj – Postopek spletne prijave – Kandidat, ki je potrdil svojo prijavo, vendar si ni pravočasno rezerviral datuma za opravljanje pristopnih testov – Ovira za vložitev nove prijave pred iztekom roka za prijavo – Pravilo, ki ni očitno neustrezno – Obveznost posebne obrazložitve sprejetja pravila – Neobstoj

(Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 41(2)(c); Kadrovski predpisi za uradnike, člen 25, drugi odstavek)

1.      V okviru javnega natečaja za sestavo rezervnega seznama za zaposlitev administratorjev v evropskih institucijah se opozorila, s katerim je pojasnjeno, da spletne prijave po potrditvi ne bo več mogoče spremeniti, ne sme razlagati samo tako, da so z njim vsi kandidati, prijavljeni na tak javni natečaj, obveščeni, da informacij, navedenih ob prijavi, ne bo več mogoče spremeniti. Tako opozorilo je treba razumeti tudi tako, da kandidat, ki si ni pravočasno rezerviral datuma za opravljanje pristopnih testov, ne bo mogel vložiti nove prijave.

(Glej točko 40.)

2.      V okviru javnega natečaja za sestavo rezervnega seznama za zaposlitev administratorjev v evropskih institucijah pravilo, ki preprečuje, da bi lahko kandidat, ki je potrdil svojo spletno prijavo, vendar si ni pravočasno rezerviral datuma za opravljanje pristopnih testov, vložil novo prijavo pred iztekom roka za prijave, navedenega v obvestilu o natečaju, ni očitno neustrezno glede na cilj, ki je legitimno zastavljen z novim izbirnim postopkom, ki ga je Evropski urad za izbor osebja (EPSO) vzpostavil leta 2010 in katerega namen je pospešiti postopek izbora in zaposlovanja prihodnjih uradnikov.

Urad EPSO je v dokumentih, ki so objavljeni na njegovi spletni strani in do katerih imajo kandidati natečaja ob potrditvi svoje prijave nujno dostop, pojasnil bistvo ciljev, zastavljenih z reformo izbirnega postopka, zato mu ni treba posebej obrazložiti sprejetja takega pravila.

(Glej točke 51, 52 in 54.)