Language of document : ECLI:EU:F:2012:74

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 5. junija 2012

Zadeva F‑14/11

AW

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Socialna varnost – Resna bolezen – Prevzem stroškov za zobne proteze – Najvišji znesek povračila – Ugovor nezakonitosti – Legitimno pričakovanje“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero oseba AW Sodišču za uslužbence predlaga po eni strani razglasitev ničnosti odločb Komisije, ki je za povračilo stroškov za zobne proteze za njeno hčer določila najvišji znesek povračila, in po drugi strani naložitev Komisiji, naj ji povrne škodo.

Odločitev:      Tožba AW se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Socialna varnost – Zdravstveno zavarovanje – Stroški zdravljenja – Resna bolezen – Najvišji znesek povračila – Dopustnost – Pogoji

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 72(1))

Stoodstotna stopnja iz člena 72(1) Kadrovskih predpisov zadeva le najvišji povrnljivi znesek, zlasti v primeru resne bolezni, in ne pomeni obveznosti celotnega povračila zavarovancem v vseh primerih. Ker so poleg tega sredstva skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja institucij Evropske Unije omejena na prispevke zavarovancev in institucij ter je za njihovo finančno ravnotežje nujno sorazmerje med stroški in prispevki, so institucije – Kadrovski predpisi namreč ne določajo najvišjega zneska povračila – pristojne za določitev takih najvišjih zneskov v izvedbenih določbah navedenega člena 72(1), ne da bi pri tem prekoračile meje svoje pristojnosti, določene na podlagi načela socialnega zavarovanja, na katerem temelji ta določba Kadrovskih predpisov. To načelo nikakor ne pomeni, da ima zavarovanec pravico do povračila stroškov zdravljenja, ki jih je priglasil v predhodno določenem obsegu, ne glede na ceno, ki jo zahteva dobavitelj zadevnih zdravstvenih storitev.

(Glej točki 49 in 51.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 12. julij 1991, Pincherle proti Komisiji, T‑110/89, točka 25; 25. februar 1992, Barassi proti Komisiji, T‑41/90, točka 33; 26. oktober 1993, Reinarz proti Komisiji, T‑6/92 in T‑52/92, točka 74.