Language of document : ECLI:EU:F:2012:87

USNESENÍ PŘEDSEDY DRUHÉHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

20. června 2012

Věc F‑64/11

Monica Westeren

v.

Evropská komise

„Smírné narovnání sporu – Článek 69 odstavec 1 jednacího řádu – Dohoda účastníků řízení z podnětu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět:      Žaloba podaná podle článku 270 SFEU, použitelného na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se M. Westeren domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 4. března 2011, kterým Komise odmítla stížnost podanou žalobkyní dne 12. listopadu 2010 proti rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2010, jakož i náhrady škody, kterou utrpěla z důvodu přijetí uvedeného rozhodnutí

Rozhodnutí:      Věc F‑64/11, Westeren v. Komise, se vyškrtne z rejstříku Soudu. Účastníci řízení ponesou náklady řízení na základě vzájemné dohody.

Shrnutí

Žaloby úředníků – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 69)