Language of document : ECLI:EU:F:2012:87

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO ANTROSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2012 m. birželio 20 d.

Byla F‑64/11

Monica Westeren

prieš

Europos Komisiją

„Draugiškas ginčo išsprendimas – Procedūros reglamento 69 straipsnio 1 dalis – Šalių susitarimas Tarnautojų teismo iniciatyva – Išbraukimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo M. Western prašo panaikinti 2011 m. kovo 4 d. Komisijos sprendimą atmesti jos 2010 m. lapkričio 12 d. skundą dėl 2010 m. spalio 5 d. Komisijos sprendimo ir priteisti žalos, kurią ji tariamai patyrė dėl minėto sprendimo priėmimo, atlyginimą.

Sprendimas:      Byla Western prieš Komisiją, F‑64/11, išbraukiama iš Tarnautojų teismo registro. Šalys padengia bylinėjimosi išlaidas pagal tarpusavio susitarimą.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Draugiškas ginčo išsprendimas Tarnautojų teisme – Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 69 straipsnis)