Language of document : ECLI:EU:F:2012:87

SKLEP PREDSEDNIKA DRUGEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

z dne 20. junija 2012

Zadeva F‑64/11

Monica Westeren

proti

Evropski komisiji

„Sporazumna rešitev spora – Člen 69(1) Poslovnika – Sporazum strank na pobudo Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero M. Westeren predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 4. marca 2011, s katero je Komisija zavrnila pritožbo, ki jo je tožeča stranka 12. novembra 2010 vložila zoper odločbo Komisije z dne 5. oktobra 2010, in plačilo odškodnine za škodo, ki jo je domnevno utrpela zaradi sprejetja navedene odločbe.

Odločitev:      Zadeva Westeren proti Komisiji (F‑64/11) se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Stranki nosita stroške v skladu s sporazumom, ki sta ga sklenili.

Povzetek

Pritožbe uradnikov – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 69)