Language of document : ECLI:EU:F:2012:77

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

6. juuni 2012

Kohtuasi F‑54/12 R

Luigi Carosi

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Avalik konkurss – Katsetele mittelubamine – Ajutiste meetmete kohaldamise menetlus – Kohaldamise peatamise taotlus – Fumus boni iuris – Puudumine – Konkursile lubamise eritingimused – Töökogemus

Ese:      ELTL artikli 278, EA artikli 157 ja ELTL artikli 279 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud taotlus, millega L. Carosi palub eelkõige peatada avaliku konkursi EPSO/AST/117/11 komisjoni (edaspidi „konkursikomisjon”) otsus mitte teda lubada nimetatud konkursi katsele.

Otsus: Jätta hageja ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata. Otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.

Kokkuvõte

Ametnikud – Konkurss – Konkurss kvalifikatsiooni ja katsete põhjal – Konkursile lubamise tingimused – Kindlaksmääramine konkursiteates – Kandidaatide töökogemuse hindamine konkursikomisjoni poolt – Kohtulik kontroll – Piirid –Konkurss sekretäritöö valdkonnas

(Personalieeskirjade III lisa artiklid 2 ja 5)

Konkursikomisjonil on kohustus hinnata igal üksikul juhul eraldi, kas töökogemus, millele konkreetne kandidaat tugineb, vastab konkursiteates nõutavale kogemusele. Konkursikomisjonil on sellega seoses personalieeskirjade sätete raames, mis käsitlevad konkursimenetlusi, kaalutlusõigus ning seda hinnates nii kandidaatide varasema töökogemuse laadi ja kestust kui ka seda tihedamat või kaugemat seost, mis sellel võib olla täidetavale ametikohale esitatavate nõudmistega. Avaliku Teenistuse Kohus peab oma õiguspärasuse kontrolli puhul seega piirduma selle kontrollimisega, kas kaalutlusõiguse kasutamisel ei tehtud ilmset hindamisviga.

Sellega seoses ei ole konkursikomisjon teinud ilmset hindamisviga, kui ta sekretäritöö valdkonna konkursile mittelubamise otsuses leiab, et ülikoolidiplom ja töökogemus eelkõige õigusvaldkonnas ei vasta sekretäritöö valdkonnas saadud diplomile ja töökogemusele.

(vt punktid  35, 39, 40 ja 47)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 1. juuli 2010, kohtuasi F‑40/09: Časta vs. komisjon (punkt 58 ja seal viidatud kohtupraktika).