Language of document : ECLI:EU:F:2012:81

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2012. június 13.

F‑63/10. sz. ügy

BL

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Korábbi tisztviselő – Szociális biztonság – Baleset – A személyzeti szabályzat 73. cikke szerinti eljárás befejezése – A tisztviselők baleset vagy foglalkozási megbetegedés elleni biztosítására vonatkozó szabályzat új változatához mellékelt táblázat időbeli hatálya – Az eljárás időtartama”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. pontja alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben BL az Európai Bizottság korábbi tisztviselője többek között azon 2009. október 28‑i határozat megsemmisítését kéri, amellyel a kinevezésre jogosult hatóság befejezte az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) 73. cikke alapján megindított eljárást, és amelyben a felperes fizikai és mentális rokkantságának mértékét 6%‑ban állapították meg.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a 2009. október 28‑i határozatot megsemmisíti. A Közszolgálati Törvényszék kötelezi a Bizottságot, hogy fizessen a felperesnek 2500 eurót. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. A Bizottság maga viseli saját költségeit, és köteles viselni a felperesnél felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Szociális biztonság – Baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás – Rokkantság – Juttatás – A kifizetéshez való jog – Feltételek – Az összes sérülés stabilizálódása

(Személyzeti szabályzat, 73. cikk; a baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosításra vonatkozó szabályzat, 19. cikk, (3) bekezdés)

2.      Intézmények jogi aktusai – Időbeli hatály – Az uniós tisztviselők baleset vagy foglalkozási megbetegedés elleni biztosítására vonatkozó szabályzathoz mellékelt táblázat – A hatályos táblázatnak az összes sérülés stabilizálódásának időpontja vonatkozásában történő alkalmazása – Az ezen időpont után készített új táblázat alkalmazása – A bizalomvédelem elvének megsértése

(Személyzeti szabályzat, 73. cikk; a baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosításra vonatkozó szabályzat, 30. cikk)

1.      A személyzeti szabályzat 73. cikke előírja, hogy a tisztviselő „szolgálatba lépésének napjától kezdődően foglalkozási megbetegedés és baleset elleni biztosításban részesül”. E rendelkezés azt is előírja, hogy az e kockázatokat fedező ellátásokat „fizetik” a tisztviselő számára.

Mindazonáltal, míg az uniós jogalkotó biztosítási rendszert hozott létre a balesetek és foglalkozási megbetegedések kockázatai ellen, az intézmények a személyzeti szabályzat 73. cikkének (1) bekezdése alapján a szóban forgó biztosítási ellátásokra való jogosultság megnyílását és ezen ellátások kifizetését bizonyos feltételek tiszteletben tartásától tették függővé.

Így a tisztviselők baleset vagy foglalkozási megbetegedés elleni biztosításra vonatkozó közös szabályzata 19. cikkének (3) bekezdése értelmében a fizikai és mentális rokkantság mértékének meghatározásáról szóló határozatot csupán a biztosított sérüléseinek stabilizálódása után lehet meghozni, a stabilizálódás pedig a sérült azon állapota, amikor sérülései oly módon állandósultak, hogy azok gyógyulása vagy az állapot javulása nem várható, és főszabály szerint nincs szükség további kezelésre, hacsak nem a súlyosbodás elkerülése érdekében. Ez azt jelenti, hogy a személyzeti szabályzat 73. cikke (2) bekezdésének c) pontjában részleges állandó rokkantság esetére előírt járadék folyósításához való jogosultság csupán az összes sérülés stabilizálódásakor nyílik meg. A biztosított ugyancsak ezen időponttól számítva jogosult a fizikai és mentális rokkantsága mértékének meghatározására.

(lásd a 46–49. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑186/80. sz., Suss kontra Bizottság ügyben 1981. július 14‑én hozott ítéletének 15. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑148/95. sz., W kontra Bizottság ügyben 1996. május 21‑én hozott ítéletének 36. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑119/07. sz., Strack kontra Bizottság ügyben 2011. február 17‑én hozott ítéletének 88. pontja.

2.      Az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának 73. cikke alapján indult eljárás keretében a fizikai és mentális rokkantság mértékének meghatározásához való jog tekintetében a biztosított helyzete a sérülések stabilizálódásának időpontjában alakul ki, amely időpontban a biztosítottra főszabály szerint a stabilizálódás időpontjában hatályos fizikai és mentális rokkantsági értékelő táblázatot kell alkalmazni.

Amennyiben a kinevezésre jogosult hatóságnak a biztosított fizikai és mentális rokkantságának mértékét, valamint az ennek megfelelő járadékösszeget rögzítő határozattervezet elfogadásának időpontját kell az alkalmazandó fizikai és mentális rokkantsági értékelő táblázat meghatározásához releváns időpontként figyelembe venni, ahogyan az az uniós tisztviselőinek baleset vagy foglalkozási megbetegedés elleni biztosításra vonatkozó közös szabályzatának 30. cikkéből kitűnik, ez oda vezethet, hogy eltérő szabályokat alkalmaznak olyan személyekre, akiknek sérülései ugyan azonos időpontban stabilizálódtak, azonban az adminisztráció eltérő gyorsasággal intézte az ügyüket, és ez az önkényesség kockázatával jár.

A fenti megfontolásokra tekintettel úgy tűnik, hogy az említett szabályzat 30. cikke, amely előírja, hogy a kinevezésre jogosult hatóságnak a fizikai és mentális rokkantság mértékét rögzítő határozata hiányában a balesetet szenvedett vagy foglalkozási megbetegedéssel érintett olyan biztosítottakra, akiknek sérülései e szabályzat hatálybalépése, vagyis 2006. január 1‑je előtt stabilizálódtak, az e szabályzathoz mellékelt fizikai és mentális rokkantsági értékelő táblázatot kell alkalmazni, ezen biztosítottakat illetően a korábbi biztosítási szabályzathoz csatolt fizikai és mentális rokkantsági értékelő táblázat hatálya alatt teljesen kialakult helyzetekre vonatkozik. A szabályzat 30. cikke tehát e tekintetben visszaható hatályt biztosít a mellékletében szereplő táblázatnak.

Az említett szabályzat új változatához mellékelt fizikai és mentális rokkantsági értékelő táblázat alkalmazása olyan biztosítottakra, akiket ezen szabályzat 2006. január 1‑jei hatálybalépése előtt ért baleset vagy foglalkozási megbetegedés, és akiknek sérülései ezen időpont előtt stabilizálódtak, szükségszerűen sérti e biztosítottak jogos bizalmát. Az új szabályzatot jogellenesnek kell nyilvánítani annyiban, amennyiben a hozzá csatolt táblázat alkalmazását írja elő a balesetet szenvedett vagy foglalkozási megbetegedéssel érintett olyan biztosítottakra, akiknek sérülései az új szabályzat hatályba lépése előtt stabilizálódtak.

(lásd az 50., 54., 56., 60. és 62. pontot)

Hivatkozás:

az Európai Unió Törvényszéke T‑439/09. sz., Purvis kontra Parlament ügyben 2011. október 18‑án hozott ítéletének 39. és 40. pontja.