Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 12. december 2013 – Lebedef mod Kommissionen

(Sag F-68/12) 1

(Personalesag – tjenestemænd – bedømmelsesrapport – bedømmelsesperioden for 2010 – påstand om annullation af bedømmelsesrapporten – påstand om annullation af antallet af tildelte forfremmelsespoint)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (ved advokat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayer og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af de forfremmelsespoint, som sagsøgeren blev tildelt, og af hans bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Giorgio Lebedef bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 258 af 25.08.2012, s. 28.