Language of document :

Civildienesta tiesas 2013. gada 12. decembra spriedums – Lebedef/Komisija

(lieta F-68/12) 1

Civildienests – Ierēdņi – Novērtējuma ziņojums – 2010. gada novērtējums – Prasība atcelt novērtējuma ziņojumu – Prasība atcelt piešķirto paaugstināšanas amatā punktu skaitu

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburga) (pārstāvis F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji C. Berardis-Kayser un G. Berscheid)

Priekšmets

Prasība atcelt prasītājam piešķirtos paaugstināšanas amatā punktus un viņa novērtējuma ziņojumu par laika periodu no 2010. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrimRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;G. Lebedef sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.