Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 16 декември 2013 г. — Roda/Комисия

(Дело F-30/13)

(Публична служба — Наследствена пенсия — Смърт на бивш съпруг — Издръжка — Досъдебна процедура — Изискване за подаване на жалба по административен ред — Просрочие — Явна недопустимост)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Silvana Roda (Испра, Италия) (представител: L. Ribolzi, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Предмет

Жалба за отмяна на решение на Комисията, отхвърлящо искането на жалбоподателката да получава наследствена пенсия в размер на 60 % от последната основна заплата на починалия ѝ съпруг.ДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима.Г-жа Roda понася направените от нея съдебни разноски.