Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 16. decembra 2013 – Roda/Komisia

(vec F-30/13)

(Verejná služba – Pozostalostný dôchodok – Úmrtie bývalého partnera – Výživné – Konanie pred podaním žaloby – Požiadavka sťažnosti – Omeškanie – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Silvana Roda (Ispra, Taliansko) (v zastúpení: L. Ribolzi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamieta návrh žalobkyne na poberanie pozostalostného dôchodku vo výške 60 % naposledy poberaného základného platu jej bývalého manželaVýrok1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.2.    S. Roda znáša vlastné trovy konania.