Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 16 december 2013 – Roda mot kommissionen

(Mål F-30/13)

(Personalmål – Efterlevandepension – Före detta makes bortgång – Underhåll – Administrativt förfarande – Krav på att rättigheten görs gällande – Försening – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Silvana Roda (Ispra, Italien) (ombud: advokaten L. Ribolzi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut genom vilket sökandens begäran att erhålla efterlevandepension som uppgår till 60 procent av hennes före detta makes sista grundlön avslogs.

Avgörande

Talan avvisas som uppenbart ogrundad.

Silvana Roda ska bära sina egna rättegångskostnader.