Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 12. prosince 2013 – Hall v. Komise a CEPOL

(Věc F-22/12)1

„Veřejná služba – Plat – Rodinné přídavky – Příspěvek na vyživované dítě – Příspěvek na vzdělání – Děti manželky žalobce, které nebydlí v místě bydliště páru – Podmínky přiznání“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Mark Hall (Petersfield, Spojené království) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalované: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci) a Evropská policejní akademie (CEPOL) (zástupce: F. Bánfi, zmocněnec)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým se zamítá žádost žalobce o přiznání příspěvku na vyživované dítě a příspěvku na vzdělání pro tři děti jeho manželky za období, kdy děti žily ještě na FilipínáchVýrok rozsudkuŽaloba se, v části v níž směřuje proti Evropské policejní akademii, odmítá jako nepřípustná. Implicitní rozhodnutí Evropské komise ze dne 25. března 2011, jakož i výslovné rozhodnutí Evropské komise ze dne 11. července 2011, kterým se zamítá žádost o příspěvek na nezaopatřené dítě a příspěvek na vzdělání pro tři děti manželky M. Halla pro období, kdy děti měly ještě své bydliště na Filipínách, se zrušují. Žaloba směřující proti Evropské komisi se ve zbývající části zamítá. Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené M. Hallem. Mark Hall nahradí náklady vynaložené Evropskou policejní akademií.