Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 12. december 2013 – Hall mod Kommissionen og CEPOL

(Sag F-22/12) 1

(Personalesag – vederlag – familietillæg – tildeling af tilskud til børn, over for hvem der består forsørgerpligt – uddannelsestillæg – sagsøgerens hustrus børn, der ikke bor på parrets bopæl – støttebetingelser)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Mark Hall (Petersfield, Det Forenede Kongerige) (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede) og Det Europæiske Politiakademi (CEPOL) (ved F. Bánfi, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelserne om afslag på sagsøgerens ansøgning om tildeling af tilskud til børn, over for hvem der består forsørgerpligt, og af uddannelsestillæg til hans hustrus tre børn i den periode, hvor de fortsat boede i Filippinerne.

Konklusion

Søgsmålet afvises i det omfang det er rettet mod Det Europæiske Politiakademi.

Den stiltiende afgørelse af 25. marts 2011 og den udtrykkelige afgørelse truffet af Europa-Kommissionen den 11. juli 2011 om afslag på ansøgningen om tildeling af tilskud til børn, over for hvem der består forsørgerpligt, og af uddannelsestillæg til Mark Halls hustrus tre børn i den periode, hvor de fortsat boede i Filippinerne, annulleres.

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af Mark Hall afholdte omkostninger.

Mark Hall betaler de omkostninger, der er afholdt af Det Europæiske Politiakademi.

____________

____________

1 EUT C 138 af 12.05.2012, s. 35.