Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.12.2013 – Hall v. komissio ja CEPOL

(Asia F-22/12)1

(Henkilöstö – Palkkaus – Perheavustukset – Huollettavana olevaa lasta koskeva lisä – Koulutuslisä – Kantajan puolison lapset, jotka eivät asu parin kotipaikassa – Myöntämisedellytykset)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Mark Hall (Petersfield, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaajat: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin) ja Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) (asiamies: F. Bánfi)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus niiden päätösten kumoamiseksi, joilla hylättiin kantajan hakemus siitä, että hänelle myönnetään hänen puolisonsa kolmen lapsen osalta huollettavana olevaa lasta koskeva lisä ja koulutuslisä siltä ajalta, jolloin nämä asuivat vielä Filippiineillä.

Tuomiolauselma

Kanne jätetään tutkimatta siltä osin kuin se on nostettu Euroopan poliisiakatemiaa vastaan.

Euroopan komission 25.3.2011 tekemä implisiittinen päätös ja 11.7.2011 tekemä nimenomainen päätös hylätä hakemus huollettavana olevaa lasta koskevan lisän ja koulutuslisän myöntämisestä Mark Hallin puolison kolmelle lapselle siltä ajalta, jolloin nämä asuivat vielä Filippiineillä, kumotaan.

Euroopan komissiota vastaan nostettu kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Mark Hallin oikeudenkäyntikulut.

Mark Hall velvoitetaan korvaamaan Euroopan poliisiakatemian oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 138, 12.5.2012, s. 35.