Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 12. prosinca 2013. – Hall protiv Komisije i CEPOL-a

(Predmet F-22/12)1

(Javna služba – Primici od rada – Obiteljske naknade – Naknada za uzdržavano dijete – Naknada za obrazovanje – Djeca tužiteljeve supruge koja ne žive u prebivalištu bračnih drugova – Uvjeti dodjele)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Mark Hall (Petersfield, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: L. Levi i M. Vandenbussche, odvjetnici)

Tuženici: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i D. Martin, agenti) i Europska visoka policijska škola (CEPOL) (zastupnik: F. Bánfi, agent)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluka kojima se odbija zahtjev tužitelja za naknadu za uzdržavano dijete i naknadu za obrazovanje za troje djece njegove supruge, za razdoblje dok su prebivali na Filipinima.Izreka presudeTužba, u dijelu protiv Europske visoke policijske škole, se odbija kao nedopuštena. Poništavaju se prešutna odluka od 25. ožujka 2011. kao i izričita odluka od 11. srpnja 2011. Europske komisije, kojima se odbija zahtjev za naknadu za uzdržavano dijete i naknadu za obrazovanje za troje djece supruge tužitelja, za razdoblje dok su prebivali na Filipinima. Tužba protiv Europske komisije se u preostalom dijelu odbija.Europska komisija će, osim vlastitih, snositi i troškove tužitelja.Tužitelj

u se nalaže sno

šenje troškova Europske visoke policijske škole.