Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums – Hall/Komisija un CEPOL

(lieta F-22/12) 1

Civildienests – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Apgādājamā bērna pabalsts – Pabalsts izglītībai – Prasītāja laulātās bērni, kuri nedzīvo kopā ar viņiem – Piešķiršanas nosacījumi

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mark Hall (Petersfield, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji LLevi un MVandenbussche, advokāti)

Atbildētājas: Eiropas Komisija (pārstāvji JCurrall un DMartin) un Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) (pārstāvis FBánfi)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumus, ar kuriem noraidīts prasītāja lūgums piešķirt viņam apgādājamā bērna pabalstu un pabalstu izglītībai par viņa laulātās trim bērniem par laikposmu, kurā šie bērni vēl dzīvoja FilipīnāsRezolutīvā daļa:prasību, ciktāl tā ir vērsta pret Eiropas Policijas akadēmiju, noraidīt kā nepieņemamu;Eiropas Komisijas 2011. gada 25. marta netiešu lēmumu, kā arī 2011. gada 11. jūlija tiešu lēmumu, ar kuru noraidīts lūgums piešķirt apgādājamā bērna pabalstu un pabalstu izglītībai par M. Hall laulātās trim bērniem par laikposmu, kurā šie bērni vēl dzīvoja Filipīnās, atcelt;prasību, kas vērsta pret Eiropas Komisiju, pārējā daļā noraidīt;Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina M. Hall radušos tiesāšanās izdevumus;M. Hall atlīdzina Eiropas Policijas akadēmijai radušos tiesāšanās izdevumus.