Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 12 december 2013 – Hall mot kommissionen och Cepol

(Mål F-22/12)(1 )

(Personalmål – Lön – Familjetillägg – Barntillägg – Utbildningstillägg – Barn tillhörande sökandens hustru som inte bor tillsammans med paret – Villkor för beviljande)

Rättegångsspråk: engelska

Parter    

Sökande: Mark Hall (Petersfield, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin) och Europeiska polisakademin (Cepol) (ombud: F. Bánfi)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av besluten om avslag på sökandens ansökan om barntillägg och utbildningstillägg för hans hustrus tre barn, avseende perioden då dessa fortfarande var bosatta i Filippinerna.

Domslut

Talan ska avvisas i den del den riktar sig mot Europeiska polisakademin.

Europeiska kommissionens underförstådda beslut av den 25 mars 2011 och dess uttryckliga beslut av den 11 juli 2011 om avslag på ansökan om barntillägg och utbildningstillägg för tre barn tillhörande Mark Halls hustru, avseende perioden då dessa fortfarande var bosatta i Filippinerna, ogiltigförklaras.

Talan mot Europeiska kommissionen ogillas i övriga delar.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Mark Halls rättegångskostnader.

Mark Hall ska ersätta Europeiska polisakademins rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 138 av den 12.5.2012, s.35.