Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 6. december 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-2/10 RENV)

Processprog: italiensk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.