Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 6. prosinca 2013. – Marcuccio protiv Komisije

(Predmet F-2/10 RENV)

Jezik postupka: talijanski

Predsjednik prvog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

____________