Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 6. decembra 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-2/10 RENV)

Jazyk konania: taliančina

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.